Demonstranten voor de Japanse Ambassade 14 februari 2017  (c) JFreeke Boek - Ooggetuigen van Oorlog / Eyewitnesses of War J.E.S. Banner                                     (c) JFr Demonstranten tegenover de Japanse Ambassade in Den Haag. (c) JFr

Erkenning na 70 jaar ontkenning

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden.

Kom ook elke tweede dinsdag van de maand om 12.15 uur naar de Japanse Ambassade aan de Tobias Asserlaan 2 in Den Haag om met ons tot 13.30 uur te demonstreren. Na afloop van de demonstratie wordt u een sobere lunch aangeboden in The Hague Marriott Hotel in Den Haag.
u

Steun ons en help mee om gerechtigheid te vinden

Stuur een mail naar secretariaat@japanse-ereschulden.nl en word donateur

Onze Missie

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden, in concentratiekampen, gevangenisen of daarbuiten. In het bijzonder vraagt de Stichting aandacht voor de schending van de mensenrechten en erkenning voor de toegebrachte materiële en immateriële en/of psychische en fysieke schade alsmede de gevolgen daarvan. Daarnaast vraagt de Stichting aandacht voor de wijze waarop die Nederlanders bij terugkomst in het Vaderland werden bejegend, gediscrimineerd en hun grondrechten werden ontnomen.

Petities

Actualiteit

  - UNESCO heeft nominatie Voices of Comfort Women aangehouden voor verdere dialoog.
  Sinds eind 2014 is JES betrokken bij een internationaal project dat tot doel heeft authentieke documenten rond ‘Comfort Women’ (in het Nederlands vaak net zo eufemistisch Troostmeisjes genoemd) bij de UNESCO te nomineren om in het Memory of the World Register opgenomen te worden. De geschiedenis van de Troostmeisjes en vooral de rol van de Japanse regering tijdens de oorlog hierin ...................... voor meer, ga naar de pagina. Naar de pagina

  - Jaarlijkse donateursvergadering.
  De jaarlijkse donateursvergadering van de Stichting Japanse Ereschulden wordt gehouden op dinsdag 29 mei in het The Haque Marriott Hotel aan de Johan de Wittlaan 30 in Den Haag. De aanvang is om 13.00 uur. De zaal is vanaf 12.00 uur open en dan kunt u eventueel gebruik maken van een eenvoudige lunch. De vergadering zal uiterlijk om 16.00 uur zijn beëindigd waarna u zal worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje. U kunt zich aanmelden per email: secretariaat@japanse-ereschulden.nl o.v.v. uw naam, adres telefoonnummer en registratienummer!! Vermeld u a.u.b. ook met hoeveel personen u komt.

  - Hoofdredacteur internetkrant ICM-online F. Schwab veroordeeld wegens smaad bestuur JES
  In een nieuw kort geding in Den Haag heeft de heer Schwab bezwaar gemaakt tegen de inning van dwangsommen naar aan leiding van het niet voldoen aan het vonnis dat de heer Schwab persoonlijk een Artikel moet plaatsen dat hij afstand neemt van het Artikel “ De vervlogen valse droom van de Japanse Oorlogsslachtoffers”. De Haagse voorzieningen rechter maakte duidelijk dat uit het eerdere vonnis blijkt dat de heer Schwab dit persoonlijk had moeten doen. De Haagse voorzieningen rechter stelde voor om tot een schikking te komen. Uiteindelijk heeft de heer Schwab ingezien dat het verstandiger voor hem was om te schikken. De door het JES Bestuurs opgestelde mededeling werd aangepast, zodat duidelijk en helder de heer Schwab persoonlijk afstand neemt van het Artikel en plaatst op ICM on line. In plaats van de dwangsom betaalt de heer Schwab een substantiële financiële tegemoetkoming in de kosten welke JES moest maken om de heer Schwab tot het inzicht te brengen dat hij persoonlijk afstand moest nemen van het Artikel – De vervlogen valse droom van de Japanse oorlogsslachtoffers.- We hopen dat hiermede dat de heer Schwab erkent fout te hebben gehandeld en in het vervolg eerst met het JES bestuur overlegt wanneer hij een artikel over JES op ICM online plaatst. Om het geplaatste artikel te lezen, klik hier. mededeling bestuur

  - Boeken 'Ooggetuigen van Oorlog' en 'Eyewitnesses of War'
  Zestig verhalen van Nederlandse Slachtoffers over Japanse Terreur 1942-1949. Voor meer informatie en hoe te bestellen klik hier. Ooggetuigen van Oorlog