Demonstratie 14 februari 2017                       (c) JFreeke Demonstranten voor de Japanse Ambassade 14 februari 2017  (c) JFreeke Boek - Ooggetuigen van Oorlog / Eyewitnesses of War J.E.S. Banner                                     (c) JFreeke Demonstranten tegenover de Japanse Ambassade in Den Haag. (c) JFreeke

Erkenning na 70 jaar ontkenning

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden.

Kom ook elke tweede dinsdag van de maand om 12.15 uur naar de Japanse Ambassade aan de Tobias Asserlaan 2 in Den Haag om met ons tot 13.30 uur te demonstreren. Na afloop van de demonstratie wordt u een sobere lunch aangeboden in The Hague Marriott Hotel in Den Haag.
u

Steun ons en help mee om gerechtigheid te vinden

Stuur een mail naar secretariaat@japanse-ereschulden.nl en word donateur

Onze Missie

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden, in concentratiekampen, gevangenisen of daarbuiten. In het bijzonder vraagt de Stichting aandacht voor de schending van de mensenrechten en erkenning voor de toegebrachte materiële en immateriële en/of psychische en fysieke schade alsmede de gevolgen daarvan. Daarnaast vraagt de Stichting aandacht voor de wijze waarop die Nederlanders bij terugkomst in het Vaderland werden bejegend, gediscrimineerd en hun grondrechten werden ontnomen.

Petities

 • Petition 277 #: Human Rights

  Petition 277#: Human Rights,   His Excellency Shinzo ABE Prime Minister of Japan The Hague, 12 December 2017 Petition: 277 ...

 • Petition #276 : Dialogue for dialogue

  Petition # 276: Dialoque for dialoque   His Excellency Shinzo ABE Prime Minister of Japan The Hague, 14 November 2017 Petit...

 • Petition #275: New elections

  Petition #275: New elections   His Excellency Shinzo ABE Prime Minister of Japan The Hague, 10 October 2017 Petition: 275 ...

Actualiteit

  -UNESCO heeft nominatie Voices of Comfort Women aangehouden voor verdere dialoog.
  Sinds eind 2014 is JES betrokken bij een internationaal project dat tot doel heeft authentieke documenten rond ‘Comfort Women’ (in het Nederlands vaak net zo eufemistisch Troostmeisjes genoemd) bij de UNESCO te nomineren om in het Memory of the World Register opgenomen te worden. De geschiedenis van de Troostmeisjes en vooral de rol van de Japanse regering tijdens de oorlog hierin ...................... voor meer, ga naar de pagina. Naar de pagina

  - Hoofdredacteur internetkrant ICM-online F. Schwab veroordeeld wegens smaad bestuur JES
  In een nieuw kort geding in Den Haag heeft de heer Schwab bezwaar gemaakt tegen de inning van dwangsommen naar aan leiding van het niet voldoen aan het vonnis dat de heer Schwab persoonlijk een Artikel moet plaatsen dat hij afstand neemt van het Artikel “ De vervlogen valse droom van de Japanse Oorlogsslachtoffers”. De Haagse voorzieningen rechter maakte duidelijk dat uit het eerdere vonnis blijkt dat de heer Schwab dit persoonlijk had moeten doen. De Haagse voorzieningen rechter stelde voor om tot een schikking te komen. Uiteindelijk heeft de heer Schwab ingezien dat het verstandiger voor hem was om te schikken. De door het JES Bestuurs opgestelde mededeling werd aangepast, zodat duidelijk en helder de heer Schwab persoonlijk afstand neemt van het Artikel en plaatst op ICM on line. In plaats van de dwangsom betaalt de heer Schwab een substantiële financiële tegemoetkoming in de kosten welke JES moest maken om de heer Schwab tot het inzicht te brengen dat hij persoonlijk afstand moest nemen van het Artikel – De vervlogen valse droom van de Japanse oorlogsslachtoffers.- We hopen dat hiermede dat de heer Schwab erkent fout te hebben gehandeld en in het vervolg eerst met het JES bestuur overlegt wanneer hij een artikel over JES op ICM online plaatst. Om het geplaatste artikel te lezen, klik hier. mededeling bestuur

  - Backpay
  - Voor inlichtingen over de regeling betreffende de niet-uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indische Gouvernement gedurende de Japanse bezetting, de zgn "Backpay", verwijzen wij u naar het mailadres:
  info.wvo@svb.nl
  - Via de site van de SVB kunt u het aanvraagformulier en de informatiefolderaanvragen en invullen. SVB Backpay pagina

  - De uitkeringsregeling BackPay sluit per 01 januari 2018. Klik hier voor informatie van het SVB. info SVB

  - Boeken 'Ooggetuigen van Oorlog' en 'Eyewitnesses of War'
  Zestig verhalen van Nederlandse Slachtoffers over Japanse Terreur 1942-1949. Voor meer informatie en hoe te bestellen klik hier. Ooggetuigen van Oorlog