Persbericht 09-12-2020

Persbericht 09-12-2020

Stichting Japanse Ereschulden dagvaardt de Nederlandse Staat vanwege het onmogelijk maken voor slachtoffers van schadeverhaal op Japan

Stichting Japanse Ereschulden dagvaardt de Nederlandse Staat vanwege het onmogelijk maken voor slachtoffers van schadeverhaal op Japan

Stichting Japanse Ereschulden is deze week, samen met individuele slachtoffers en nabestaanden, een proce- dure gestart tegen de Nederlandse Staat wegens de gevolgen van het Vredesverdrag met Japan in 1951 en het Yoshida-Stikker-Protocol in 1956. Het gaat hier om het ontbreken van volledige erkenning van schade geleden door oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoor- log. Het betreft schade geleden door schending van de meest fundamentele rechten. Aan veel van de slachtof- fers is door de Japanse bezetter irreversibele fysieke en geestelijke schade toegebracht onder andere door inti- midatie, opsluiting, marteling, uithongering en ontzegging van medicijnen. Daarnaast zijn inboedels geroofd en huizen, gehele wijken en dorpen vernietigd.

De Nederlandse Staat heeft de route naar volledige erkenning en compensatie van schade afgesneden door middel van het destijds gesloten Vredesverdrag met Japan (1951) en het Yoshida-Stikker-Protocol (1956). Ne- derland heeft in het Vredesverdrag en het Yoshida-Stikker-Protocol afstand gedaan van vorderingen van de Nederlandse oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden jegens Japan. Als gevolg hiervan kunnen de Nederland- se slachtoffers de Japanse staat niet met succes aanspreken op de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd en de schade die hierdoor is veroorzaakt. Deze ‘ontrechting’ klemt te meer nu de Nederlandse Staat tot op de dag van vandaag evenmin bereid is zelf volledige compensatie te bieden, terwijl hij daartoe wel verplicht is.

Stichting Japanse Ereschulden dagvaardt daarom nu, samen met individuele slachtoffers en nabestaanden, de Nederlandse Staat om erkend te krijgen dat met het afstand doen van vorderingen op Japan en het tot op de dag van vandaag weigeren om de slachtoffers daarvoor te compenseren, door de Staat onrechtmatig is gehan- deld.

Stichting Japanse Ereschulden zet zich in voor de belangen van Nederlanders en hun nabestaanden uit voor- malig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van Japan schade hebben geleden. Het is de hoogste tijd dat, 75 jaar na de capitulatie van Japan, juridische aansprakelijkheid wordt erkend voor de positie waarin de Staat betrokkenen heeft gebracht en dat de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië volledig worden gecompenseerd voor het ondervonden leed en de oorlogsschade.

Stichting Japanse Ereschulden heeft de Staat daarover aangesproken en aangeboden mee te denken over moge- lijke oplossingsrichtingen. Tot dusverre heeft de Staat echter geen enkele reactie gegeven. Dat is voor de oor- logsgetroffenen en hun nabestaanden extra pijnlijk in dit belangrijke herdenkingsjaar. Stichting Japanse Ere- schulden heeft zich daarom genoodzaakt gezien een juridische procedure te starten teneinde de aansprakelijk- heid van de Staat vastgesteld te krijgen. Deze week is bij de Staat een dagvaarding bezorgd. Dat is helaas ken- nelijk de enige manier waarop de al 75 jaar durende impasse tussen de Staat en de Indische gemeenschap kan worden doorbroken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Leversteijn  (h.leversteijn@gmail.com) 0621891858) en dhr. J.F. van Wagtendonk (jfvanwagtendonk@hotmail.com).

Petition # 313: December 7, 1941 Japan started the Pacific War.

Petition # 313: December 7, 1941 Japan started the Pacific War.

His Excellency Yoshihide Suga, 
Prime Minister of Japan.                                                                                                                        

The Hague, 8 December 2020 
Petition: 313
Subject: December 7, 1941 Japan started the Pacific War.

Excellency, 
7 December 1941, now 79 years ago, Japan started the Pacific War. Japan attacked Pearl Harbor and brought the United States of America into World War II. Japan’s attack, on behalf of Emperor Hirohito, was devastating and brutal. Many died and those who survived had to live with a never-ending trauma.  

During the war, the Imperial Japanese Army and Navy committed widespread war crimes during the occupation of the Dutch East Indies. The Dutch, who are still alive, remember it too well. They are still waiting for Japan’s sincere apology with moral compensation for the horrors and lasting damage to their lives and their relatives. The current so-called Peace Exchange Program is insufficient to remove these reminders.  The program is of very small-scale and involves very few real victims. The survivors are too old to endure the journey to Japan. It would be better for Japan to show genuine regret and remorse in a more appropriate program involving present survivors and survivors of the deceased.

Prime Minister,
In a letter dated 29 May 2019 to Mr. J.A.M Rijkes from Culemborg, the Deputy Head of Mission of the Embassy of Japan in the Netherlands wrote, abbreviated:
“Prime Ministers of Japan officially stated that Japan expresses the feelings of deep remorse and sincere apology for its actions during the war.” In the letter, the deputy refers further:” That in accordance with the 1951 San Francisco Peace Treaty and the 1956 Protocol Japan paid US$ 10 million for the purpose of expressing sympathy and regret for the suffering inflicted during the war. The Dutch Government and the Japanese Government are in agreement that all war-related reparations have been settled with these agreements are regulated in accordance with international law. “

Prime Minister,
I do not agree with this statement and I object that reference to “international law” is being used in what I consider to be moral obligations of Japan and its people. Hence my request on behalf of the Dutch people from the Dutch East Indies to develop together with the Foundation of Japanese Honorary Debts a solidarity program for and supported by the victims and their relatives.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts Foundation.

J.F. van Wagtendonk
President.