Jaarverslag internationale betrekkingen 2017/2018

Jaarverslag Internationale Betrekkingen
Mei 2017-2018

Dames en heren,

Zoals u gewend bent krijgt u tijdens de jaarlijkse donateursvergadering ook een verslag van de internationale werkzaamheden van het Bestuurslid Internationale Betrekkingen Brigitte van Halder en van onze permanente vertegenwoordiger in Genève, José Adriaansen-Smit.
De aanwezigheid van JES bij de sessies van de Mensenrechtenraad, Human Rights Council, van de Verenigde Naties in Genève vormt een belangrijk onderdeel van ons buitenland beleid.

 

Verenigde Naties

In het afgelopen bestuursjaar zijn wij aanwezig geweest bij de reguliere Human Rights Council sessies in juni en september 2017 en maart 2018. José Adriaansen-Smit gaat in die wekenlang durende sessies naar zo veel mogelijk vergaderingen toe.
Om onze aanwezigheid kracht bij te zetten kiest JES er voor om Brigitte van Halder voor een paar dagen naar minstens twee van deze sessies per jaar te sturen.

Buiten deze sessies is JES in november 2017 aanwezig geweest bij een werkgroep van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, de Universal Periodic Review Working Group, die de mensenrechtensituatie van Japan besproken heeft.
Elk lidstaat van de VN wordt om de vier jaar tijdens deze zogenaamde Universal Periodic Review onder de loep genomen.
Voor de evaluatie van de mensenrechtensituatie in ieder land wordt gebruik gemaakt van drie rapporten. Ten eerste het rapport van het land zelf, ten tweede een rapport dat een samenvatting is van alle informatie die verstrekt wordt door de verschillende afdelingen van de Verenigde Naties en ten derde een rapport dat een samenvatting is van informatie afkomstig van Niet-Gouvernmentele Organisaties (NGO’s).
JES heeft input voor dit NGO rapport geleverd.
Persoonlijk aanwezig zijn bij de bespreking van het rapport levert publiciteit op en maakt aan Japan duidelijk dat we er nog steeds zijn.
We zijn onder andere geinterviewd door een Chinese televisie zender.
Ook hebben we kans gezien om met de delegatieleider van Japan in gesprek te komen waarbij we hem kort ons verhaal hebben kunnen doen.
Hij liet merken dat de Stichting Japanse Ereschulden bij hem bekend was. Zo wist hij o.a. van onze maandelijkse demonstraties voor de Japanse Ambassade in Den Haag.
Daaruit blijkt maar weer eens dat onze demonstraties en onze petities wel degelijk in Tokio besproken worden.

De eindrapportagen van de Working Group is tijden de reguliere Mensenrechtenraad in maart 2018 aangenomen. Ook daarbij waren we aanwezig.
Als Non-Gouvernementele Organisatie met “Status Roster” hebben wij een speciale status waardoor wij schriftelijke en mondelinge verklaringen mogen afleggen. Een privilege waarvan wij deze keer in maart weer gebruik gemaakt hebben.
Een NGO, zoals JES, heeft slechts twee minuten spreektijd. Het is een grote klus om van ons verhaal een twee minuten durend samenhangend en sterk verhaal te maken.

We gebruiken de werkbezoeken in Genève ook altijd om contact te onderhouden met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties. Zowel met de Nederlandse Ambassadeur Mevrouw Van Daalen als met enkele van haar stafleden hebben we gelukkig een goed contact.

Buiten de vergaderingen om proberen we ook altijd wat andere contacten aan te halen. Zo konden we zowel in juni 2017 als in maart 2018 een bijeenkomst regelen met de Koreaanse Prof Shin, die de voorzitter is van het internationale team dat zich bezig houdt met de UNESCO nominatie over de Comfort Women.

 

Overige buitenlandse werkzaamheden

Sinds eind 2014 is JES betrokken bij een internationaal project dat tot doel heeft authentieke documenten rond ‘Comfort Women’ (in het Nederlands vaak eufemistisch Troostmeisjes genoemd) bij de UNESCO te nomineren om in het Memory of the World Register opgenomen te worden

Een internationale commissie onder leiding van een Zuid Koreaans team, .met als voorzitter voornoemde Prof Shin, heeft zoveel mogelijk documenten bij elkaar verzameld.
In deze commissie hebben organisaties uit Zuid Korea, Japan, China, Taiwan, de Phillippijnen, Indonesië, Oost Timor en Nederland zitting.

In mei van 2016 is het dossier rond de ‘Comfort Women’ met de titel: Voices of the ‘Comfort Women’ aangeleverd bij de UNESCO.

Helaas hebben wij op 30 oktober 2017 het bericht gekregen dat onze gezamenlijke nominatie in de nominatieronde van 2017 niet opgenomen is in het register en zoals UNESCO het noemt: “vooralsnog aangehouden wordt voor verdere dialoog hierover tussen alle betrokken partijen”.

Het bestuur van de Stichting Japanse Ereschulden is zeer teleurgesteld in dit besluit en werkt met het internationale team door om uiteindelijk deze belangrijke documenten wel opgenomen te krijgen in het Memory of the World register.

Om de vervolgstappen goed te kunnen zetten hebben we op 13 december 2017 een gesprek gehad met onze contactpersoon van de Nederlandse Nationale UNESCO Commissie.

Op 18 december is JES aanwezig geweest in Seoul bij een bijeenkomst van het Internationale nominatie team.
Dit team heeft gezamenlijk een Open Brief geschreven aan de afgelopen jaar benoemde Directeur-Generaal van de UNESCO Mevrouw Audrey Azoulay.
Tijdens de persconferentie aansluitend op deze bijeenkomst heeft JES vragen kunnen beantwoorden van journalisten. Telkens weer is er extra aandacht voor ons omdat wij als niet- Aziatisch land betrokken zijn bij deze kwestie.

De aanwezige teamleden hebben de Open Brief verder verspreid in hun eigen land.
JES heeft de Open Brief naar meerdere personen en instanties in en buiten Nederland gestuurd.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de brief gekregen voor toenmalig Minister Zijlstra en Mensenrechtenambassadeur Van Baar. We hebben een kort bericht van ontvangst gekregen.
De Brief is ook naar mevr Van Es als voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie gestuurd. Van haar hebben we een prettige en ondersteunende brief als antwoord gekregen.
Helemaal blij waren we met de reactie van de Nederlandse Permanente vertegenwoordiger bij de UNESCO in Parijs, Ambassadeur Lionel Veer op onze, ook naar hem gestuurde, brief.
Zijn antwoord bevatte een verzoek tot afspraak met ons.
Deze afspraak heeft inmiddels op 16 februari op ons kantoor plaatsgevonden waarbij namens JES Jan van Wagtendonk en Brigitte van Halder aanwezig waren.
Het is een constructief gesprek geworden waarin we de procedure rond de opschorting van de nominatie besproken hebben en de mogelijke vervolgstappen.

Deze kwestie blijft dus voorlopig nog op de agenda van JES staan.
In de planning, zoals ook besproken met de Koreanse Prof Shin staan vooralsnog twee momenten: een speciale bijeenkomst tijdens de Human Rights Council sessie in Geneve in juni 2018 en een conferentie gecombineerd met een Internationale Nominatie Team vergadering in China in augustus 2018.

 

Overige werkzaamheden in Nederland

Naast het deelnemen aan onze maandelijkse Bestuursvergadering en onze maandelijkse Demonstratie voor de Japanse Ambassade zijn er meerdere momenten per maand waarop bestuursleden plus vrijwilligers op kantoor aanwezig zijn.
Dit is belangrijk om goed op de hoogte te kunnen blijven van elkaars werkzaamheden.
Regelmatig komt het voor dat we met meerdere personen aanwezig zijn bij gesprekken met andere partijen.
Zeker als het om internationale zaken gaat probeert het Bestuurslid Internationale Betrekkingen daarbij aanwezig te zijn.

Net als in 2015 zijn wij ook in 2017 weer benaderd door de Universiteit Leiden om voor de studenten van de richting Asian Studies een gastcollege te geven.
Op 17 oktober heeft Brigitte van Halder een gastcollege Historical Reconcilliation in East Asia gegeven.
Deze keer werd zij ondersteund door de aanwezigheid van Jan van Wagtendonk en van Jan Freeke. Voor de studenten was het zeer speciaal om hun vragen te kunnen stellen aan meerdere personen die elk vanuit hun eigen perspectief antwoord konden geven.
Net als in 2015 toonden de studenten hun oprechte interesse in ons verhaal. Het is een eer en een genoegen om zoiets te doen.

JES gebruikt naast ons goed gelezen JES Magazine ook Twitter en de website om de Stichting onder de aandacht te brengen.
De afgelopen jaren werden daarvoor altijd tijdens de donateursvergadering de twee Jannen Jan van Koeverden en Jan Freeke bedankt hun werkzaamheden voor de website.
Helaas is Jan van Koeverden in september 2017 overleden. Hij wordt gemist.
Jan Freeke doet als Office manager bij JES al heel erg veel, maar gelukkig is hij nog steeds bereid ook te blijven helpen met de website. Jan, heel erg bedankt.

Hiermee eindigt het verslag Internationale Betrekkingen van weer een vol en interessant bestuursjaar.
Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u altijd bij Brigitte terecht, hetzij rechtstreeks bij de demonstraties, hetzij via het mailadres dat op de website geschreven staat.

Dank u wel voor uw interesse in onze werkzaamheden en hopelijk zien we elkaar in 2019 weer in goede gezondheid bij de volgende donateursvergadering.

 

Brigitte van Halder
Bestuurslid Internationale Betrekkingen
Den Haag, 29 mei 2018