Over ons

De Stichting Japanse Ereschulden werd 4 april 1990 opgericht en houdt een register bij van circa 100.000 oorlogsgetroffenen die zich bij de Stichting hebben aangemeld met vermelding van de fysieke, geestelijke en andere schade hen toegebracht in kampen of daarbuiten tijdens de Japanse bezetting van door het Japanse leger en marine bezette gebieden in Zuid Oost Azië. Militairen en burgers(mannen, vrouwen en kinderen) werden op mensonwaardige wijze behandeld, vernederd, uitgehongerd, medicijnen onthouden, gemarteld, onderworpen aan medische proeven en gedood.

De Stichting wordt bestuurd en ondersteund door onbezoldigde vrijwilligers, slechts directe kosten worden vergoed. De Stichting is onafhankelijk, ontvangt geen subsidies en wordt financieel in stand gehouden door donaties en vrijwillige bijdragen. De Stichting Japanse Ereschulden verenigt het gevoel van onrecht en machteloosheid van Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indie hen individueel en collectief aangedaan. Dit gevoel bindt en bundelt de Stichting in haar eisen van erkenning, verontschuldiging en finale genoegdoening van zowel Japan als van Nederland. Jaarlijks wordt door het bestuur van de Stichting in de donateursvergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.