Doelgroep

Nederlanders (en daarmee gelijkgestelden) of hun directe nabestaanden die tijdens de Tweede Wereldoorlog materiële en/of immateriële schade hebben geleden door de Japanse agressie.

Claims, claimanten, donateurs en sympathisanten

Personen die alsnog een claim willen indienen kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij het kantoor van de stichting JES. Er dient een eenmalig bedrag van € 15,- te worden betaald als inschrijfgeld. De stichting kan helaas geen succes garanderen, maar zal alles doen wat in haar vermogen ligt om al haar doelstellingen te bereiken.

Wil men donateur worden, dan dient jaarlijks € 18,- te worden betaald middels een acceptgiro welke de Stichting toestuurt, of via internet-bankieren onder vermelding van uw inschrijvingsnummer.
Donateurs ontvangen enkele malen per jaar het Nieuws Magazine van JES en hebben het recht om de jaarlijkse donateurvergadering bij te wonen.

Bij de stichting zijn ruim 80.000 claims ingediend door Nederlandse slachtoffers van de Japanse bezetting dan wel hun nabestaanden in de eerste lijn. De claimanten zijn in meer dan 70 landen woonachtig.

Van deze – naar schatting 50.000 nog in leven zijnde claimindieners – zijn er circa 12.000 donateur die jaarlijks JES financieel steunen (middels donatie en / of vrijwillige bijdrage).

Daarnaast zijn er ook sympathisanten die JES financieel steunen, zonder zelf een claim te hebben ingediend. Ook zij hebben de status van donateur.

Donateurvergadering.

Jaarlijks wordt in de maand mei een donateurvergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomst legt het bestuur verantwoording af over het beleid in het afgelopen jaar en kunnen vragen worden gesteld die zo veel mogelijk ter plaatse worden beantwoord.