Nieuws en mededelingen.

Donateur of Sympathisant.Mededeling van het bestuur van de Stichting Japanse Ereschulden.

Den Haag 18 augustus 2020

Aan Donateurs, (her)nieuw(d)e Donateurs en Sympathisanten

Hoe verder na het Persbericht van 1 1 augustus 2020.

Waarde Donateurs, (her) nieuw(d)e Donateurs en Sympathisanten,
Naar aanleiding van het hierboven aangehaalde persbericht hebben wij vele bemoedigende en
enthousiaste reacties, maar ook vragen ontvangen. We spreken de Nederlandse Staat aan. Niet Japan, omdat door het toedoen van Nederland dat niet mogelijk is. Het gaat ons daarbij om dat de rechter vaststelt dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is. We worden daarbij bijgestaan door een van de beste advocaten op dat gebied in Nederland.
Door de grote stroom aan telefoons, mails en brieven hebben we tijd nodig om deze te beantwoorden. lk hoop dat u begrip hebt dat dit niet meteen kan plaatsvinden. Bij de vele gelijkluidende vragen of verzoeken een aantal algemene antwoorden:
1. Kan ik alsnog donateur worden? Het antwoord is ja! U dient uw verzoek met volledige naam, geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres en slachtoffer status (1st of 2e generatie) te sturen naar Stichting Japanse Ereschulden Platinaweg 25,2544 EZ te Den Haag of per mail
info@japanse-ereschulden.nl.
1st generatie leefde op 15 augustus 1945 en 2e generatie is een directe afstammeling van na 15 augustus 1945 overleden ouders. De jaarlijkse donatie bedraagt €18,00, eventueel
aangevuld met een vrijwillige extra bijdrage.
2. Kan ik als voormalig donateur weer donateur worden? Het antwoord is ja! Dit gebeurt op basis van het huidige registratienummer, dat weer geactiveerd wordt, na betaling van de jaarlijkse donatie van €18,00 eventueel aangevuld met een vrijwillige extra bijdrage. U dient naam, adres en registratienummer te zenden aan Stichting Japanse Ereschulden, Platina weg 25, 2544 EZ te Den Haag of per mail:
info@japanse-ereschulden.nl
Over de jaren hebben vele trouwe donateurs en sympathisanten hun jaarlijkse donatie betaald vaak aangevuld met een extra vrijwillige bijdrage. Hiermede zijn reserves opgebouwd waardoor wij een rechtsprocedure in Nederland aanhangig kunnen maken. Om onze onafhankelijkheid daarin te waarborgen hebben wij nooit om subsidies gevraagd noch gekregen. Van nieuwe donateurs en hernieuwde donateurs wordt een vrijwillige extra bijdrage zeer gewaardeerd.
3. Sympathisanten die onze rechtsprocedure willen steunen zonder zich te willen registeren als donateur
kunnen een vrijwillige bijdrage storten op onze bankrekening IBAN NL97INGB0006259139 onder vermelding vrijwillige bijdrage rechtsprocedure.
Donateurs en sympathisanten ontvangen 3 keer per jaar het Nieuws Magazine, kunnen de maandelijkse demonstratie op de 2de dinsdag van de maand bij Japanse Ambassade bijwonen, waarna verslag wordt gedaan over de aan de Japanse Eerste minister aangeboden petitie en voortgang van de rechtsprocedure in het Marriott Hotel te Den Haag, bij een, corona afhankelijke, eenvoudige lunch.
Indien u alsnog vragen hebt richt die dan per mail aan info@japanse-ereschulden.nl.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden.
J.F. van Wagtendonk
Voorzitter

Opgericht 4 april 1990
Platinaweg 25,2544 EZ Den Haag Tel:07034637 42
Website: www.japanse-ereschulden.nl Mail: info@apanse+reschulden.nl
KvK: 41 156189 IBAN: NL97INGB0006259139 of                          IBAN: NL29ABNA0556642007