Activiteiten

Petities

De Stichting demonstreert met haar donateurs elke tweede dinsdag van de maand bij de Japanse Ambassade om haar eisen kenbaar te maken. Het bestuur wordt bij die gelegenheid door de Japanse Ambassadeur ontvangen en biedt een petitie gericht aan de Japanse Eerste Minister aan. In de petities wordt Japan er telkenmale op gewezen dat Japan een morele Ereschuld heeft. De Stichting biedt daarbij aan om met in acht name van elkaar’s culturen een passende oplossing te vinden voor deze schuld.

Maandelijkse demonstraties

De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert met haar donateurs elke tweede dinsdag van de maand bij de Japanse Ambassade aan de Tobias Asserlaan 2 in Den Haag om haar eisen kenbaar te maken. Het bestuur wordt bij die gelegenheid door de Japanse Ambassadeur ontvangen en biedt een petitie gericht aan de Japanse Eerste Minister aan. In de petities wordt Japan er telkenmale op gewezen dat Japan een morele Ereschuld heeft. De Stichting biedt daarbij aan om met in acht name van elkaar’s culturen een passende oplossing te vinden voor deze schuld.

Verenigde Naties – Human Rights Council.

De Stichting heeft de Non Governmental Organization( NGO) status bij de Verenigde Naties in Genève. Hierdoor legt zij jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de Human Rights Council een verklaring af welke Japan wijst op haar morele verantwoordelijkheden en haar Ereschuld als gevolg van de schendingen van de mensenrechten, tijdens de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië.

Tokio proces

De Stichting heeft 8 vrijwilligers bijgestaan in de gerechtelijke procedure in Japan. In de lagere gerechten vastgesteld werd dat Japanse militairen oorlogsmisdaden begingen en dus Japan de slachtoffers onder, ook door Japan, aanvaarde internationale conventies schadeloos moet stellen. De Japanse Hoge Raad heeft op administratieve gronden het cassatie middel ongegrond verklaard.

“60 jaar na dato”

In 2005 werden tijdens de viering en herdenking van de Japanse capitulatie 60 jaar na dato 60 ooggetuigen van oorlog voorgelezen bij de Japanse ambassade in even zovele dagen voor 15 augustus 2005. De verhalen zijn in brochure vorm gepubliceerd en bij de stichting voor € 10,00 per exemplaar verkrijgbaar (Engelstalige uitgave € 12,50). Door overmaking op rekening 42.73.41.787 t.n.v. Stichting Japanse Ereschulden, te Den Haag.