Verhalen van Ooggetuigen. JES Banner. Eenzame demonstratie voor de Japanse Ambassade

Erkenning na 75 jaar ontkenning

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden.

Kom ook elke tweede dinsdag van de maand om 12.15 uur naar de Japanse Ambassade aan de Tobias Asserlaan 5 in Den Haag om met ons tot 13.30 uur te demonstreren. Na afloop van de demonstratie wordt u een sobere lunch aangeboden in The Hague Marriott Hotel in Den Haag.

Vanaf

13 juli 2021
worden de maandelijkse demonstraties weer hervat!!

u

JES dagvaardt de Nederlandse Staat!

Nederlandse Staat maakt het slachtoffers onmogelijk voor schadeverhaal op Japan!

Onze Missie

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden, in concentratiekampen, gevangenisen of daarbuiten. In het bijzonder vraagt de Stichting aandacht voor de schending van de mensenrechten en erkenning voor de toegebrachte materiële en immateriële en/of psychische en fysieke schade alsmede de gevolgen daarvan. Daarnaast vraagt de Stichting aandacht voor de wijze waarop die Nederlanders bij terugkomst in het Vaderland werden bejegend, gediscrimineerd en hun grondrechten werden ontnomen.

Petities

Actualiteit

  - !! De maandelijkse demonstraties bij de Japanse Ambassade gaan weer starten en wel op dinsdag 13 juli. We hopen weer veel demonstranten te mogen begroeten!

  -Onlangs is een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen te onderzoeken of de Backpay regeling ook kan gaan gelden voor de weduwen!

  Klik voor meer informatie. Tweede kamer, op de pagina klikken op het blokje MOTIE

  -Donateur of Sympathisant worden?
  Klink hier voor meer informatie. Donateur worden

  -Mitsubishi weigert gesprek met slachtoffers en met Stichting Japanse Ereschulden
  Klik hier voor een verslag van RTV-Rijnmond hierover. TRV-Rijnmond

  -Beeldverhaal 'Demonstratie 14 mei 2019'
  Op 14 mei 2019 was Ifang Bremer, Student Korea Studies en Journalistiek aan de Universiteit Leiden, op onze maandelijkse demonstratie aanwezig. Hij heeft hiervan een indrukwekkend beeldverhaal gemaakt genaamd 'Time is running out". Dit is te bekijken door op deze link te klikken. Beeldverhaal

  - Boeken 'Ooggetuigen van Oorlog' en 'Eyewitnesses of War'
  Zestig verhalen van Nederlandse Slachtoffers over Japanse Terreur 1942-1949. Voor meer informatie en hoe te bestellen klik hier. Ooggetuigen van Oorlog