Verhalen van Ooggetuigen. JES Banner. Eenzame demonstratie voor de Japanse Ambassade

Erkenning na 75 jaar ontkenning

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden.

Kom ook elke tweede dinsdag van de maand om 11.45 uur naar de Japanse Ambassade aan de Tobias Asserlaan 5 in Den Haag om met ons te demonstreren. Na afloop van de demonstratie wordt u een sobere lunch aangeboden in The Hague Marriott Hotel in Den Haag.

,

! Dinsdag 14 mei 2024 Demonstratie en Jaarlijkse Donateursvergadering.

https://zie - Petities en Nieuws

----x----

Film "Als ik mijn ogen sluit"

Vrouwen die de Japanse kampen hebben overleeft vertellen over hun ervaringen en hoe dit nog steeds in hun dagelijks leven een rol speelt. 15 augustus 2024 ook op TV te zien.

Zie - Petities en Nieuws!

.

Selling a Colonial War - IDFA film

Hoe Nederland zijn Koloniale Oorlog altijd politiek heeft ingekleurd (geframed) om zo de consequenties daarvan te kunnen ontkennen!

Zie - Petities en Nieuws!

.
————— x————-

Het jaarverslag 2023 en de bijlage wetstoepassing en jurisprudentie van de Pensioen- en Uitkeringsraad zijn digitaal beschikbaar

Zie - Actualiteit

.
———x———

.
u

Uitspraak rechtszaak Stichting Japanse Ereschulden tegen de Staat.

Staat heeft onrechtmatig gehandeld maar eis schadeloosstelling is verjaard.

Onze Missie

De Stichting Japanse Ereschulden komt op voor de belangen van de Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië die tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Japanse overheid schade hebben geleden, in concentratiekampen, gevangenisen of daarbuiten. In het bijzonder vraagt de Stichting aandacht voor de schending van de mensenrechten en erkenning voor de toegebrachte materiële en immateriële en/of psychische en fysieke schade alsmede de gevolgen daarvan. Daarnaast vraagt de Stichting aandacht voor de wijze waarop die Nederlanders bij terugkomst in het Vaderland werden bejegend, gediscrimineerd en hun grondrechten werden ontnomen.

Petities en Nieuws!

[recent_posts title="Nieuws" amount="3"

Actualiteit

  - Op Dinsdag 14 mei 2024 is er weer de jaarlijkse Donateursvergadering. Ook nu weer gecombineerd met de maandelijkse demonstratiebij de Japanse Ambassade.

  Zie "Petitie en Nieuws"

  - Het jaarverslag 2023 en de bijlage wetstoepassing en jurisprudentie van de Pensioen- en Uitkeringsraad zijn digitaal beschikbaar en gepubliceerd op de website van de SVB.

  Klik hier! SVB jaarverslag 2023

  - NOS aanwezig bij demonstratie voor de Japanse Ambassade van 08-08-2023

  Klik op NOS verslag NOS verslag

  - Woede bij Stemming Moties Oorlogsgetroffenen in de Tweede kamer: Uitgestelde stemming op Dinsdag 30 mei!!!

  Klik op Debat Debat

  - Maandelijkse Demonstratie bij de Japanse Ambassade: elke 2de Dinsdag v.d. maand van 11.45 - 12.15uur

  - Bijdrage Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer door Thea Meulders n.a.v. het Dekolonisatieonderzoek!

  Klik op IP IP

  - !! Rijksmuseum ontkend BersiapI

  Klik hier! Bersiap

  -Onlangs is een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen te onderzoeken of de Backpay regeling ook kan gaan gelden voor de weduwen!

  Klik voor meer informatie. Tweede kamer, op de pagina klikken op het blokje MOTIE

  -Donateur of Sympathisant worden?
  Klink hier voor meer informatie. Donateur worden

  -Mitsubishi weigert gesprek met slachtoffers en met Stichting Japanse Ereschulden
  Klik hier voor een verslag van RTV-Rijnmond hierover. TRV-Rijnmond

  -Beeldverhaal 'Demonstratie 14 mei 2019'
  Op 14 mei 2019 was Ifang Bremer, Student Korea Studies en Journalistiek aan de Universiteit Leiden, op onze maandelijkse demonstratie aanwezig. Hij heeft hiervan een indrukwekkend beeldverhaal gemaakt genaamd 'Time is running out". Dit is te bekijken door op deze link te klikken. Beeldverhaal

  - Boeken 'Ooggetuigen van Oorlog' en 'Eyewitnesses of War'
  Zestig verhalen van Nederlandse Slachtoffers over Japanse Terreur 1942-1949. Voor meer informatie en hoe te bestellen klik hier. Ooggetuigen van Oorlog