Rechtsprocedure

Juridische activiteiten in Japan

Op 30 maart 2004 heeft de Japanse Hoger Raad de cassatie niet ontvankelijk verklaard. De eerdere uitspraken blijven hierdoor wel bestaan. Dit betekent dat het volgende erkend wordt. Door de keizerlijke strijdkrachten zijn de mensenrechten geschonden en volgens de Haagsche Conventie van 1907, zou Japan verplicht zijn om compensatie te betalen. De afgesloten verdragen, (San Francisco Vredesverdrag van 1951 en het Stikker-Yoshida Accoord van 1956) verhinderen dat aldus de Japanse rechter. JES richt zich nu op de morele verantwoordelijkheid van Japan jegens de slachtoffers.