Verslag van de 22ste sessie van de Human Rights Council bij de United Nations, Genève

Zoals al zo vele jaren is onze vertegenwoordiger in Genève José Adriaansen-Smit namens JES aanwezig geweest bij de gehele 22ste sessie. Ik, Brigitte van Halder, bestuurslid Internationale betrekkingen, ben er 3 dagen naar toe gegaan om zo veel mogelijk mensen te spreken.

Dit korte verslag is, net als het verslag over de conferentie in Taipei, een co-productie van José en Brigitte.

De eerste dagen in februari waren, zoals altijd tijdens de eerste HRC sessie van het jaar, gereserveerd voor presentaties van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de verschillende lidstaten. Ieder jaar spreken zij over de stand van zaken van de Mensenrechten in hun land en geven zij, indien zij daar redenen voor zien, direct ook commentaar op de situatie in andere landen.

DSCN0177

Onze nieuwe Minister Timmermans was in februari aanwezig namens Nederland. Er was sprake van een ontmoeting van José met de heer Timmermans, aangevraagd door José en gesteund door de Permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de United Nations in Genève. Deze ontmoeting is helaas niet door gegaan vanwege tijdgebrek van de minister. Dit werd keurig op tijd , met excuses, meegedeeld. Hieruit blijkt de goede verstandhouding die wij opgebouwd hebben met de Permanente vertegenwoordiging.

Op de agenda van deze 22ste sessie stond onder meer de behandeling van het eindrapport over de Universal Periodic Review van Japan op 14 maart.

Om de aanwezigheid van JES bij dit onderwerp nog te vergroten ben ik van 13 tot en met 15 maart naar Genève gegaan.

Zoals u in het Magazine van december 2012 heeft kunnen lezen heeft JES in de aanloop naar deze UPR een stuk ingeleverd dat gebruikt is bij het samenstellen van het eindrapport.DSCN0149

Ook voor deze eindbespreking in maart heeft JES weer een schriftelijke verklaring ingeleverd dat aan alle aanwezigen van de vergadering ter beschikking is gesteld.

Bij het bespreken van het eindrapport over Japan viel ons op dat er in verhouding tot de eindrapporten van de andere landen veel lidstaten en NGO’s negatieve opmerkingen hadden over de mensenrechten situatie in Japan. Behalve over de huidige gang van zaken omtrent de doodstraf en de situatie rond de kernreactoren waren ook afkeurende geluiden te horen over hoe Japan met zijn geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog omgaat. Zuid Korea en China riepen Japan op om de zaken rond de Comfort Women nu eindelijk eens goed op te lossen.

Als grote NGO gebruikte ook Amnesty International zijn spreektijd om de situatie rond de Comfort Women en de rol die Premier Abe op dit moment hierbij speelt te benoemen en te veroordelen.

Japan was duidelijk niet blij met alle negatieve opmerkingen en kwam met de inmiddels meer dan bekende antwoorden dat alles toch al opgelost was met het San Francisco Vredesverdrag en het Asian Women’s Fund.

De goede band die de vorige en huidige bestuursleden van JES, met als constante factor José, met de officiële vertegenwoordigers van andere lidstaten heeft opgebouwd in de loop der jaren geeft JES de kans om met meerdere landen te overleggen hoe we het beste Japan kunnen confronteren met het verleden. Wij willen niet steeds dezelfde antwoorden krijgen en zullen dus gedeeltelijk onze strategie aan moeten passen.

We willen samen met andere lidstaten en NGO’s die soortgelijke belangen behartigen en ook zich tegen Japan uitspreken één front vormen. Om een zo groot mogelijk effect te veroorzaken is samenwerken heel belangrijk.

Deze keer hebben we onder andere met de officiële vertegenwoordigers van Zuid Korea, Noord Korea en de Filippijnen en met een aantal NGO’s hierover gesproken. José zal vervolgafspraken plannen met o.a. de Eerste Secretaris van de Filippijnse vertegenwoordiging bij de United Nations.

DSCN0175Het aanwezig zijn van vertegenwoordigers van JES bij de Human Rights Council vergaderingen, bij andere bijeenkomsten en vergaderingen van de United Nations en bij conferenties in het buitenland betekent niet alleen het aan Japan laten zien dat “we er nog altijd zijn”. Deze bezoeken staan ook in het teken van zoeken naar samenwerkingsverbanden met anderen.

De inzichten die we krijgen door gesprekken met anderen gebruiken we ook in de petities die het bestuur van JES iedere maand tijdens de demonstratie bij de Japanse Ambassade overhandigen aan de Ambassadeur met de bedoeling dat die bij de Japanse premier terecht komt.

Gelooft u ons als we u zeggen dat we hard eraan werken om in het buitenland duidelijk te maken dat JES een gesprekspartner is om rekening mee te houden.

Comments