Mitsubishi weigert gesprek slachtoffers!

Mitsubishi weigert gesprek slachtoffers!

Ondanks dringend verzoek van AHC Eneco weigert Mitsubishi in gesprek te gaan met J.E.S.

Hieronder de brief van de aandeelhouderscommissie Eneco, d.d: 23 maart 2020

Stichting Japanse Ereschulden
Tav. J. van Wagtendonk
Platinaweg 25
2544 EZ ‘s-Gravenhage

Geachte heer Van Wagtendonk ,

Nadat de Aandeelhouderscommissie Eneco (hierna: AHC1) het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power heeft geselecteerd als voorgenomen koper van de aandelen van Eneco, heeft u bij verschillende gemeenteraden van aandeelhoudende gemeenten aandacht gevraagd voor het oorlogsverleden van Mitsubishi. Onder meer door uw aangrijpende betoog heeft de AHC kennis kunnen nemen van de schokkende verhalen van de krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid hebben verricht voor Japan. De AHC heeft een groot respect voor de wijze waarop u opkomt voor de slachtoffers en nabestaanden die gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben geleden onder het Japanse regime.
Namens de AHC wens ik u te informeren over het vervolg dat de commissie hier aan heeft gegeven. Zoals aan u is toegezegd heeft de AHC de verhalen en de zorgen overgebracht aan vertegenwoordigers van Mitsubishi Corporation en hen verzocht om in contact te treden met de slachtoffers en hun vertegenwoordigers. In reactie daarop heeft Mitsubishi Corporation afwijzend gereageerd op het verzoek van de aandeelhouders, onder verwijzing naar haar formele oprichtingsdatum in 1954.
Ook heeft de commissie de kwestie geadresseerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten dat de kwestie formeel is afgedaan met het vredesverdrag van San Fransisco (1951) en het Yoshida-Stikker Akkoord (1956). Wel zouden excuses uit eigen beweging van Mitsubishi aan Nederlandse slachtoffers die voor het Mitsubishiconglomeraat dwangarbeid hebben verricht zeker welkom zijn en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verwerking van het traumatisch oorlogsverleden. Ten slotte laat de minister weten dat de Nederlandse overheid de Japanse overheid heeft gewezen op de wensen van Stichting Japanse Ereschulden.

1 De Aandeelhouderscommissie coördineert het verkoopproces en bestaat uit verschillende aandeelhoudende gemeenten.

Aandeelhouderscommissie Eneco

Namens de AHC hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet.

Petition # 304: Apology

Petition # 304: Apology

His Excellency Shinzo ABE
Prime Minister of Japan

The Hague, 10 March 2020 
Petition: 304
Subject:  Apology

Excellency, 
In the previous petition 303 “A nation which ignores its history, is most likely to repeat it” the subject of apology was addressed. The petition was rebuked by the remark that Japan made numerous apologies. 
Recently the mayor of Christchurch, New Zealand, apologized to the Japanese families who lost their loved ones in the collapse of the CTV building during an earthquake. The incident happened 9 years ago. The apology was made as it was the City Council of Christchurch who approved the building permit of CTV building inadequately, resulting in the collapse during the earthquake. 23 Japanese students lost their lives among them Megumi, daughter of Kazuo Horita.

Prime Minister,
Mr. Horita accepted the apology by the mayor, but was not satisfied. The Japanese families who lost their next of kin want accountability by the authorities i.e. compensation. In the same way the Dutch from Dutch East Indies who hold the Japanese government accountable for the incarceration of innocent Dutch civilians and conscripted military during the occupation of Dutch East Indies.
The Japanese government must have the moral will to accept accountability in the same way as the US government accepted moral responsibility for the incarceration of the Japanese during the war and paid $ 20,000 to the survivors to redress them. 

Prime Minister,
The San Francisco Peace Treaty and the Yoshida-Stikker protocol did not address the moral responsibility of Japan as it stated that it did not have the financial means at that time. In the present world legalistic arguments are also subject to the morality of these arguments. The Dutch individuals from Dutch East Indies are repeating that what Japan did during World War Two was morally wrong and must be rectified. Many of them are dead by now, but their next of kin suffer. The present survivors and the next of kin of those who died will continue to press the moral issue.

We look forward hearing from you personally.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts.

J.F. van Wagtendonk
President.