Petition # 311: Personal acknowledgement receipt of this petition.

Petition # 311: Personal acknowledgement receipt of this petition.

Petition # 311: Personal acknowledgement receipt of this petition.

His Excellency Yoshihide Suga,
Prime Minister of Japan

The Hague, 13 October 2020
Petition: 311
Subject: Personal acknowledgement receipt of this petition.

Excellency, 
On behalf of the Board and Members of the Foundation of Japanese Honorary Debts we respectfully congratulate you on the appointment as Prime Minister of Japan. As Cabinet Secretary for many years you got to know about the activities of the Foundation of Japanese Honorary Debts and our monthly petition personally addressed to the Prime Minister but presented to the Japanese Ambassador in The Hague. Unfortunately, we never received from previous Prime Ministers an acknowledgment of receipt of the petitions. We hope that you will rectify this diplomatically unheard-of treatment of an acknowledged NGO with Roster status at the Human Rights Council of the United Nations.

Prime Minister
In our last petition to your predecessor we suggested that he should reconsider Japans position after the Second World War ended. Japan lost the war she started and had to capitulate on 15th August 1945. The San Francisco Peace Treaty terminated the state of war. As you know the Prime Ministers of Japan never acknowledged Japans historic liability to the individual Dutch victims: the Japanese Honorary Debts! The personal tragedies of the Dutch caused by the Japanese military is a black page in the history books of Japan and the Netherlands.

Prime Minister,
As Cabinet Secretary you were fully aware of our desire to come to terms. We never received a personal reply from previous Prime Ministers. An insult to injury considering the appalling behavior by the Imperial Army and Navy during the Second World War in Asia including the Dutch East Indies.  As the new Prime Minister of Japan faced with many problems as result of the Covid-19 pandemic it would suit you to personally acknowledge the receipt of this petition. At a later stage we should jointly agree to make suggestions how to come to terms with the Japanese Honorary Debts.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts.

J.F. van Wagtendonk
President.

Donateur worden?

Kan ik (weer) donateur of sympathisant worden?

Den Haag 18
augustus 2020

Aan Donateurs,
(her)nieuw(d)e Donateurs en Sympathisanten.

Hoe verder na
het Persbericht van 11 augustus 2020.

Waarde
Donateurs, (her) nieuw(d)e Donateurs en Sympathisanten,

Naar aanleiding
van het hierboven aangehaalde persbericht hebben wij vele bemoedigende en
enthousiaste reacties, maar ook vragen ontvangen. We spreken de Nederlandse
Staat aan. Niet Japan, omdat door het toedoen van Nederland dat niet mogelijk
is. Het gaat ons daarbij om dat de rechter vaststelt dat de Nederlandse Staat
aansprakelijk is. We worden daarbij bijgestaan door een van de beste advocaten
op dat gebied in Nederland.

Door de grote
stroom aan telefoons, mails en brieven hebben we tijd nodig om deze te
beantwoorden. Ik hoop dat u begrip hebt dat dit niet meteen kan plaatsvinden. Bij
de vele gelijkluidende vragen of verzoeken een aantal algemene antwoorden:

1. Kan ik
alsnog donateur worden? Het antwoord is ja! U dient uw verzoek met volledige naam,
geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres en slachtoffer status
(1st generatie of 2e generatie) te sturen naar Stichting Japanse
Ereschulden Platinaweg 25, 2544 EZ Den Haag of per mail info@japanse-ereschulden.nl. 1st
generatie leefde op 15 augustus 1945 en 2e generatie is een directe
afstammeling van na 15 augustus 1945 overleden ouders. De jaarlijkse donatie
bedraagt €18,00, eventueel aangevuld met een vrijwillige extra bijdrage.

2. Kan ik als
voormalig donateur weer donateur worden? Het antwoord is ja! Dit gebeurt op
basis van het huidige registratienummer, dat weer geactiveerd wordt, na
betaling van de jaarlijkse donatie van €18,00 eventueel aangevuld met een
vrijwillige extra bijdrage. U dient naam, adres en registratienummer te zenden
aan Stichting Japanse Ereschulden, Platina weg 25, 2544 EZ Den Haag of per mail:

info@japanse-ereschulden.nl.

Over de jaren
hebben vele trouwe donateurs en sympathisanten hun jaarlijkse donatie betaald
vaak aangevuld met een extra vrijwillige bijdrage. Hiermede zijn reserves
opgebouwd waardoor wij een rechtsprocedure in Nederland aanhangig kunnen maken.
Om onze onafhankelijkheid daarin te waarborgen hebben wij nooit om subsidies
gevraagd noch gekregen. Van nieuwe donateurs en hernieuwde donateurs wordt een
vrijwillige extra bijdrage zeer gewaardeerd.

3. Sympathisanten
die onze rechtsprocedure willen steunen zonder zich te willen registeren als
donateur kunnen een vrijwillige bijdrage storten op onze bankrekening IBAN NL97
INGB 0006 2591 39 onder vermelding vrijwillige bijdrage rechtsprocedure.

Donateurs en
sympathisanten ontvangen 3 keer per jaar het Nieuws Magazine, kunnen de
maandelijkse demonstratie op de 2e dinsdag van de maand bij Japanse
Ambassade bijwonen, waarna verslag wordt gedaan over de aan de Japanse Eerste
minister aangeboden petitie en voortgang van de rechtsprocedure in het Marriott
Hotel, Den Haag, bij een, corona afhankelijke, eenvoudige lunch.

Indien u alsnog
vragen hebt richt die dan per mail aan info@japanse-ereschulden.nl.

Namens de Stichting Japanse
Ereschulden.

J.F. van Wagtendonk

Voorzitter